Barış Arslan


Değerler eğitimi nasıl olmalıdır

Değerler eğitimi nasıl olmalıdır


Toplumumuzun kılcal damar ağı mesabesinde bulunan irili ufaklı cemaat, dernek, vakıf ve her türlü oluşumları kendi "doğru" ilke ve umdelerinden feragat etmelerini istemek sosyolik açıdan karşılık bulamaz. Adı üstünde indi bir doğruluk algısı onları inanç boyutunda imana eş değer kabule merkezlemiştir.
  Milli bütünlüğü sağlamak ve devam ettirmek bir milletin en büyük istikbal sorunudur.
   Milli ve Millet kavramı terminolojik olarak bir hayli yozlaşmış ve içi boşaltılmıştır. Bun durumdan siyasette nasibini almıştır.
  Bu yazımızda sayfalarca temhidi gerektirecek asırlık meseleyi halletmek elbette mümkün değildir. Bu işi okul kitaplarımızda işin en başından itibaren tedrici bir şekilde işlenmesi mümkündür. Ama bunu yaparken kendi değerlerimizle tansib etmemiz elzemdir.
  Siyasal bilimler okumuş nice nice ehli ilim fikir sahibi insanların bile onca bilgiye rağmen inşaa edemediği bir konudur.
  Bütün bir şekilde herkesin Milli şuurla Vatanına Milletine Devletine aidiyet duygusu, en büyük gaye olmalıdır.
  Mücerret mavevi değerlere bağlı bir yapının getireceği nokta sefalet ve ihannettir bunun mücessem hali de "fetödür" milletine ülkesine devletine rağmen düşmanla iş birliği yapmak casus olmaktır. Bu durumuda daha yüce bir mana için caiz görmektir.
  Evet 15 Temmuz kendilerini maneviyatçı-İslamcı diye tanımlayan milli duyguları paravan olarak kullanmış ama hiç bir zaman milli olmamış, doğru bildikleri davaları için her türlü yolu mübah saymış bu milletin içinden çıkmış bir guruptur.
   Bu durumda fazla uzatmadan meseleyi bağlamak adına şöyle bir vazife ve sonuç ortaya koymak isterim.
                 
  Vazifemiz Milli ve Manevi değerlere bağlı, ölçü ve düstur sahibi, kozmik planda varoluş gayesini anlamış, zûlümle abad dünya medeniyetini, cinnet  halinden ilahi hitaba müdrik dünya nizamına yükseltecek, kitabi-ilmi fikirle harmanlamış gaye odaklı, eşyanın ve maddenin mutlak manada emrinde olduğu şuuruyla, her türlü nifak ve tekrikayı bertaraf edecek kurucu üst akla sahip çağlar üstü hikmetin, vücud bulmuş sibernetik zekaya sahip gençliği oluşturmaktır.
  Aziz kardeşlerim değerler eğitimi olgusu işte bu meyanda oluşturulmalıdır.